Weihai gar ýagýan açyk enjamlar, Ltd.
Hil kärhananyň kalbydyr

Iş täzelikleri

 • näme üçin uglerod düwmelerini boş saýlamaly?

  Ugleroddan ýasalan şaýlar boş, agaçdan has uzak wagtlap has oňat tekizlik hödürläp biler, sebäbi seresaplylyk bilen ideg etmeseňiz, agaç materialynyň egiljekdigini bilýäris we egilenden soň göni düzeltmeli bolarsyňyz, köp wagt gerek bolar , ýöne uglerod dykyzlyklary bu meselelerden gaça durar, sebäbi uglerod ...
  Koprak oka
 • Uses For Carbon Fiber

  Uglerod süýümi üçin ulanylýar

  Süýümli berkidilen kompozitlerde süýümli aýna pudagyň “iş aty”.Köp programmalarda ulanylýar we agaç, metal we beton ýaly adaty materiallar bilen örän bäsdeşlik edýär.Süýümli aýna önümleri güýçli, ýeňil, geçiriji däl we çig mal çykdajylary ...
  Koprak oka
 • Exhibition

  Sergi

  Müşderilerimize ýokary hilli hyzmat bermek üçin “bitewilige”, “ilki bilen hiline”, “ilki bilen müşderi” iş pelsepesine eýerýän kompaniýalar. Kompaniýanyň ösüşinde üznüksiz innowasiýa, täze önüm öndürmek talap edýäris. ...
  Koprak oka